FALİYETLERİMİZ

Anasayfa

FALİYETLERİMİZ

Avukat Fazilet Demirezen

BÜROMUZUN FAALIYET ALANLARI

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması (tenfiz davaları),
Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.),
Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Adı - Soyadı Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları,
Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları,
Vesayet ve Kayyım Davaları.


Borçlar Hukuku

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
Tahliye Davası,
Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)


Ticaret Hukuku

Şirket Ana Sözleşmeleri,
Şirketlere Sürekli Danışmanlık,
Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,
Şirket Genel Kurul İşlemleri,
Şirket Pay Devri,
Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri,
Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,
Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,
Kooperatif Davaları.


Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesinin Alınması,
İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar,
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
Mirasta Defter Tutulması,
Vasiyetnamenin İptali Davası,
Mirasta İade Davası,
Miras Sözleşmesi,
Vasiyetname Düzenlemesi,
Taksim Sözleşmesi.


Eşya Hukuku

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası,
Men'i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası,
Tapu iptali ve Tescili Davaları,
Şuf'a Davası,
Geçit Hakkı Davası,
Ecrimisil Davası,
Su Hakkı Davaları.


İcra ve İflas Hukuku

İcra Takipleri, (ilamlı, ilamsız, kambiyo, kira tahliye vs.)
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve Ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,
İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar),
İstihkak Davası.


Ceza Hukuku

Soruşturma ve kovuşturma aşamasında Mağdur, sanık vekilliği


İş Hukuku

Hizmet tespiti (Bağkur – SSK),
Hizmetlerin birleştirilmesi,
İhbar, Kıdem tazminatı,
İşe iade davaları.


İdare Hukuku

Tam yargı davaları,
İptal davaları


Vergi davaları
Adresimiz

İnönü caddesi, Yeni Belediye İşmerkezi Kat: 1, No: 1
78100  Karabük

E-Posta adresimiz

info@faziletdemirezen.av.tr

Telefon numaramız

0 370 424 2613

Avukat Fazilet Demirezen

Bizi takip ediniz

Seçenekler

Hakkımızda

© Avukat Fazilet Demirezen. Her hakkı saklıdır.

Sayfa sorumlusu Nida Verkkopalvelu Tasarım HTML Codex