TÜBAKKOM

Anasayfa

TÜBAKKOM

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu

TÜBAKKOM - Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu

Türkiye Baroları Kadın Hukuku komisyonları arasında işbirliğini, bilgi alışverişini güçlendirmek ve belirlenen amaçlar doğrultusunda etkin şekilde çalışmak üzere 20.3.1999 tarihinde Türkiye Baroları Kadın Hukuku Komisyonu ağı kurulmasına karar verilmiştir. Türkiye Barolar Birliği bu bağın Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak kabul edilmesine karar vermiştir.

Barolardan TÜBAKKOM’a baro temsilcisi atanarak gönderilmesi istenilmiştir.

25.05.1999’da Karabük Barosu Karabük’te Kadın Hukuku komisyonu kurulmasına ve komisyon başkanlığına Fazilet Demirezen’in atanmasına karar vermiştir.

Komisyon Karabük’te kurulmuş ve TÜBAKKOM’un 29.05.1999 Ankara toplantısında Karabük Kadın Hukuku Komisyonu temsilcisi olan Fazilet Demirezen TÜBAKKOM Karadeniz Bölge Temsilciliği görevine seçilmiştir.

14.07.1999 tarihinde Fazilet Demirezen’e Karadeniz Bölgesini en kısa zamanda organize edip kadın hukuku komisyonları kurulmasını temin ettiği ve yardımcı olmasından dolayı özel ödül verilmiştir.


TÜBAKKOM’un amaçları:

Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bağımsızlığının korunması, laiklik, demokrasi, eşitlik ve kadının insan hakları ortak paydasında birleşerek yasalarda ve uygulamada kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olması için etkin şekilde çalışmak, M.K. başta olmak üzere Ceza Kanunu, İş Kanunu ve diğer kanunlarda yer alan eşitliğe aykırı hükümlerin günümüz koşullarında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayacak şekilde değiştirilmesini sağlamak için baskı grubu oluşturmak.

Aile içi şiddet dahil olmak üzere kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm getirilmesi ve uygulamada çeşitli kurumlarda kadınların başvuruları değerlendirilirken karşılanan önemsenmeme, aşağılanma ve benzeri davranış biçiminin ortadan kaldırılması için çalışmak.

Hakları ve nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan dar gelirli kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek ve aynı zamanda yasal haklar eğitimini ülke çapında yaygınlaştırmak.

Demokrasinin temel ilkeleri olan kişilerarası eşitlik ve ayırımcılık yasağı ilkelerinin yasalarla ve uygulamada yerleşmesinde etkili olmak.

Ülkemizin onayladığı BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması Uluslararası sözleşmeler olmak üzere uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi için çalışmalar yapmak ve Barolar Kadın Hukuku Komisyonu üyeleri arasında dostluk ve bilgi alışverişini güçlendirmek, henüz komisyonu kurulmamış olan barolarda komisyon kurulmasını özendirmek olarak belirlenmiştir.

22.05.2004 TÜBAKKOM V.Dönem Genel Kurul toplantısında TÜBAKKOM VI.dönem sözcülüğüne Karabük Barosunu temsilen Fazilet Demirezen seçilmiştir.

22.05.2004 – 14.05.2005 tarihleri arasındaki dönem olan 6. Dönemin etkin çalışmaları Türkiye BAROLAR Birliğince yayınlamaya layık bulunmuştur. Bu kitabı yayına hazırlayan Fazilet Demirezen’dir.

Tübakkom; çalışmaları neticesinde yasa değişikliklerinde kadın erkek eşitliğini sağlamada çok etkin rol oynamıştır. Barolarda kadın hukuku komisyonları danışma merkezleri açarak haklarını ve nereye başvuracaklarını bilmeyen mağdur kadınlara ücretsiz destek vermiştir. Tübakkom Komisyonlarında çalışan bayan avukatlar, sürekli değişen yasalarla ilgili kadın haklarında elde edilen haklar konusunda ve özellikle şiddete uğrayan mağdur kadınlara şiddete karşı mücadele etme yolları konusunda paneller, konferanslar, yerel televizyonlarda açık oturumlar yapmışlar ve kadını bilinçlendirme konusunda etkin çalışmışlardır.

Resmi sitesi : https://tubakkom.barobirlik.org.tr

Adresimiz

İnönü caddesi, Yeni Belediye İşmerkezi Kat: 1, No: 1
78100  Karabük

E-Posta adresimiz

info@faziletdemirezen.av.tr

Telefon numaramız

0 370 424 2613

Avukat Fazilet Demirezen

Bizi takip ediniz

Seçenekler

Hakkımızda

© Avukat Fazilet Demirezen. Her hakkı saklıdır.

Sayfa sorumlusu Nida Verkkopalvelu Tasarım HTML Codex